Theo Em Lọc Dữ Liệu Để Làm Gì

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Theo em lọc dữ liệu để gia công gì?

A. Để danh sách tài liệu đẹp hơn

B. Để danh sách dữ liệu có thiết bị tự

C. Để chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn nhất định nào đó

D. Không để triển khai gì cả.

Bạn đang xem: Theo em lọc dữ liệu để làm gì


*

*

Điền từ phù hợp vào nơi trống. -Sắp xếp dữ liệu là....các sản phẩm của bảng tài liệu để giá chỉ trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần đều hay bớt dần.- Lọc dữ liệu là...và...các mặt hàng thoả mãn các tiêu chuẩn chỉnh nhất định làm sao đó.

Để hiển thị toàn bộ các loại dữ liệu sau khi lọc, em lựa chọn lệnh gì?

A. Show All

B. Advanced Filter

C. AutoFilter

D. Sellect All


Sắp xếp list dữ liệu để triển khai gì?

A. Để danh sách tài liệu đẹp hơn

B. Để danh sách tài liệu có vật dụng tự

C. Để dễ tra cứu

D. Cả B cùng C


Thanh công thức dùng để triển khai gì?

A. Hiển thị công thức. B. Hiển thị dữ liệu.

C. Hiển thị dữ liệu và cách làm . D. Hiển thị dấu =.


Trong Excel, để thu xếp danh sách tài liệu giảm dần, em làm rứa nào?

A. Nháy lựa chọn 1 ô trong cột cần bố trí rồi nháy nút

*
trên dải lệnh Data

B. Nháy chọn một ô trong cột cần thu xếp rồi nháy nút

*
trên dải lệnh Data

C. Nháy nút

*
trên dải lệnh Data

D. Nháy nút

*
trên dải lệnh Data.


Theo em lọc dữ liệu dùng để làm gì?

A. Cho trang tính đẹp hơn.

B. Để danh sách tài liệu có máy tự.

C. Để dễ dàng tra cứu.

D. Toàn bộ các ý trên.


Tiêu chuẩn chỉnh lọc đứng top 10 là tiêu chuẩn chỉnh lọc:*

Hàng có giá trị cao nhất;

Cột có giá trị tối đa hoặc rẻ nhất;

Hàng có giá trị cao nhất hoặc tốt nhất

Hàng có giá trị thấp nhất;

Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu nắm tăng hay sút của dữ liệu, em sử dụng biểu đồ:*

Biểu đồ gia dụng hình cấp khúc

Biểu đồ dùng hình tròn

Biểu đồ vật miền

Biểu vật cột

Để triển khai việc in văn phiên bản sử dụng nút lệnh*

*

C

A

D

B

Chức năng của nút lệnh sau trên dải lệnh home là:*

*

Dùng để chọn kiểu chữ

Dùng để chọn màu đường gạch chân

Dùng để lựa chọn cỡ chữ

Dùng để chọn màu chữ

Để chỉnh phạm vi của cột vừa khích với dữ liệu đã bao gồm trong cột đề xuất thực hiện làm việc nào sau đây?*

Nháy con chuột trên vạch chia cách cột.

Xem thêm: Hỏi Ứng Dụng Chụp Ảnh Xoá Phông Cho Iphone Và Android, Hỏi Ứng Dụng Chụp Ảnh Xoá Phông Cho Iphone

Tất cả số đông sai

Nháy đúp loài chuột trên vạch phân làn cột

Nháy chuột trên vạch chia cách dòng.

Để chèn thêm hàng em triển khai các thao tác làm việc nào sau đây:*

Chọn sản phẩm vào Insert chọn Rows.

Tất cả hồ hết sai

Click cần tại hàng lựa chọn Insert.

Chọn mặt hàng vào Insert lựa chọn Columns.

Câu nào tiếp sau đây đúng?*

Sắp xếp tài liệu là hoán thay vị trí của các cột cùng với nhau.

Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị hồ hết cột thoả mãn những tiêu chuẩn nhất định nào đó.

Sắp xếp tài liệu là chỉ chọn và hiển thị gần như hàng thoả mãn những tiêu chuẩn chỉnh nhất định làm sao đó.

Sắp xếp dữ liệu là hoán thay vị trí của những hàng cùng với nhau.

Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau thời điểm chọn ô A1, nháy con chuột 1 lần vào nút . Hiệu quả hiển thị ngơi nghỉ ô A1 đã là:*