Giải bài tập toán 7 tập 1 đại số

Giải bài bác tập Toán 7 bài xích 9 trang 34,35 giúp các bạn học sinh coi đáp án bài xích 9 Số thập phân hữu hạn, Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 7 tập 1 đại số

Tài liệu được biên soạn chính xác, bám đít chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học sinh lớp 7 xem thêm nắm vững vàng hơn kiến thức và kỹ năng trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài bác tại đây.


Giải bài xích tập Toán 7 chương 1 bài xích 9: Số thập phân hữu hạn, Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Giải bài tập Toán 7 trang 34 tập 1Giải bài bác tập Toán 7 trang 34: Luyện tập

Giải bài tập Toán 7 trang 34 tập 1

Bài 65 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Giải thích vì chưng sao các phân số sau viết dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết bọn chúng dưới dạng đó:

*


Các phân số sẽ cho bao gồm mẫu dương và những mẫu đó đều không đựng thừa số nguyên tố làm sao khác ngoại trừ 2 với 5 buộc phải chúng viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

Ta được:

*

*

*

*


Bài 66 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Giải thích bởi vì sao các phân số sau viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết bọn chúng dưới dạng đó:

*


Các phân số vẫn cho gồm mẫu dương và những mẫu đó đều phải sở hữu chứa quá số nguyên tố không giống 2 với 5 phải chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ta được:

*

*

*

*


Bài 67 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho A =

*

Hãy tìm kiếm số yếu tắc x tất cả một chữ số để A viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn . Rất có thể điền đươc mấy số như vậy?


Các số nguyên tố tất cả một chữ số là 2, 3, 5, 7

Điền vào ô vuông ta được:

*

Trong những phân số trên những phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn là:

*

Vậy các số hoàn toàn có thể điền vào ô trống là: 2; 3; 5


Giải bài xích tập Toán 7 trang 34: Luyện tập

Bài 68 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a) trong các phân số sau đây phân số làm sao viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn phân số nào viết được bên dưới dạng sô thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích.

Xem thêm: Giải Mã 4 Chế Độ Quạt Của Điều Hòa, Hướng Dẫn Sử Dụng Chế Độ Fan Speed Điều Hòa

*

b) Viết các phân số xấp xỉ dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần trả (viết gọn với chu kì trong lốt ngoặc)


a) những phân số

*
được viết bên dưới dạng tối giản là:

*

Lần lượt xét các mẫu:


*

*


*

5 = 5


+ các mẫu không tồn tại ước nhân tố nào không giống 2 và 5 là 8; 20; 5 nên các phân số

*
được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

+ những mẫu bao gồm chứa cầu nguyên tố khác 2 và 5 là 11, 22, 12 nên các phân số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

b) Ta có:

*

*

*

*

*

*


Bài 69 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Dùng vết ngoặc để chứng thật chu kì trong thương (viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép phân tách sau:

a) 8,5:3">8,5 : 3

b) 18,7:6">18,7 : 6

c) 58:11">58:11

d) 14,2:3,33">14,2 : 3


Bài 70 (trang 35 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Viết những số thập phân hữu hạn tiếp sau đây dưới dạng phân số về tối giản

a) 0,32;">0,32;

b) −0,124;">−0,124

c) 1,28;">1,28;

d) −3,12">−3,12


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Bài 71 (trang 35 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Viết những phân số

*
dưới dạng số thập phân.


Link sportkeyword.store chính thức:

Giải Toán 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả sportkeyword.store Xem
Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số - Chương 2: Hàm số với đồ thị Hình học tập - Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Hình học - Chương 2: Tam giác