Cách Chia 4 Chữ Số Cho 3 Chữ Số

Để học tốt toán lớp 4 phân chia cho số có ba chữ số, học viên cần thế được quy tắc và thao tác đo lường của phép chia.

Bạn đang xem: Cách chia 4 chữ số cho 3 chữ sốSau đây sportkeyword.store sẽ lí giải học sinh cụ thể học bài toán lớp 4 phân chia cho số có bố chữ số này, thuộc với một trong những bài tâp áp dụng và từ luyện. Bố mẹ và nhỏ cùng xem thêm nhé!

1. Chỉ dẫn phép chia cho số tất cả 3 chữ số

1.1. Phép phân chia hết mang lại số có 3 chữ số

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính cùng tính ta có:

*

Thực hiện tại phép phân chia theo đồ vật tự từ bỏ trái qua buộc phải ta có:

357 phân chia 210 được 1, viết 1

1 nhân 0 bởi 0, 7 trừ 0 được 7, viết 7

1 nhân 1 bằng 1, 5 trừ 1 được 4, viết 4

1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 được 1, viết 1

Hạ 0 bao gồm 1470 phân tách 210 được 7, viết 7

7 nhân 0 bởi 0, 0 trừ 0 bằng 0

7 nhân 1 bởi 7, 7 trừ 7 bằng 0

7 nhân 2 bởi 14, 14 trừ 14 bởi 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là phép chia hết

1.2. Phép phân chia cho số gồm 3 chữ số tất cả dư

Ví dụ: 67629 : 316

*

Thực hiện phép chia theo thiết bị tự trường đoản cú trái sáng phải ta có:

676 phân chia 316 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bằng 4, viết ghi nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 lưu giữ 1 bởi 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

2 nhân 3 bởi 6, 6 trừ 6 bởi 0

Hạ 2 được 442, 422 chia 316 được 1, viết 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bằng 6, viết 6 nhớ 1

1 nhân 1 bởi 1 ghi nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 bởi 2 viết 2

1 nhân 3 bằng 3, 4 trừ 3 được một viết 1

Hạ 9 được 1269, 1269 chia 316 được 4, viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 9 trừ 4 bởi 5, viết 5 ghi nhớ 2

4 nhân 1 bằng 4 thêm 2 được 6, 6 trừ 6 bằng 0

4 nhân 3 bằng 12, 12 trừ 12 bởi 0

Vậy 67629 phân chia 316 bằng 214 dư 5, đó là phép chia tất cả số dư

2. Thừa nhận xéttoán lớp 4 chia cho số có cha chữ số

Những chú ý khi thực hiện phép phân chia số có tía chữ số

Phép chia hết là phép chia bao gồm số dư bởi 0

Phép chia bao gồm dư là phép chia bao gồm số dư không giống 0

Phép chia tất cả dư thì số dư luôn nhỏ dại hơn số chia

3. Bài bác tập vận dụng

3.1.

Xem thêm: Cách Sao Lưu Tin Nhắn Viber Trên Pc, Khôi Phục Tin Nhắn Viber Trên Máy Tính

Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 1998 x 20 + 4788 : 252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: tìm kiếm y biết

a) y x 153 = 39168

b) y x 486 = 9234

c) y x 715 = 27173

d) y x 999 = 90915

Bài 4: tất cả 2 cửa hàng bán gạo, hằng ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình mỗi ngày shop thứ nhất bán tốt 425kg, siêu thị thứ hai bán được 490kg. Hỏi các cửa mất từng nào ngày để bán tốt hết số gạo đó và có cửa hàng nào còn dư không?

3.2. Bài xích giải

Bài 1

Thực hiện tại phép tính theo máy tự trường đoản cú trái qua phải ta có:

*

945 chia 315 bởi 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 5 trừ 5 bằng 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 bởi 3 thêm một bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bởi 0

Vậy 945 : 315 = 3 là phép phân chia hết

*

2135 phân tách 610 bởi 3, viết 3

3 nhân 0 bởi 0, 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

3 nhân 1 bằng 3, 3 trừ 3 bởi 0, viết 0

3 nhân 6 bởi 18, 21 trừ 18 bằng 3, viết 3

Hạ 9 được 3059, 3059 chia 610 bằng 5, viết 5

5 nhân 0 bằng 0, 9 trừ 0 bằng 9, viết 9

5 nhân 1 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0

5 nhân 6 bởi 30, 30 trừ 30 bởi 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là phép chia gồm số dư

*

2712 phân chia 565 bằng 4, viết 4

4 nhân 5 bằng 20, 2 trừ 0 bởi 2, viết 2 lưu giữ 2

4 nhân 6 bởi 24, 24 thêm 2 bởi 26, 11 trừ 6 bằng 5, viết 5 lưu giữ 3

4 nhân 5 bởi 20, đôi mươi thêm 3 bởi 23, 27 trừ 23 bằng 4, viết 4

Hạ 9 được 4529, 4529 phân chia 565 bởi 8

8 nhân 5 bằng 40, 9 trừ 0 bởi 9, viết 9 lưu giữ 4

8 nhân 6 bởi 48 thêm 4 bởi 52, 2 trừ 2 bằng 0, lưu giữ 5

8 nhân 5 bởi 40 thêm 5 bằng 45, 45 trừ 45 bằng 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là phép chia tất cả số dư

*

264 chia 115 bằng 2, viết 2

2 nhân 5 bởi 10, 4 trừ 0 bằng 4, viết 4 nhớ 1

2 nhân 1 bởi 2 thêm một bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3

2 nhân 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 5 được 345, 345 chia 115 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 5 trừ 5 bằng 0, nhớ 1

3 nhân 1 bởi 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

3 nhân 1 bởi 3, 3 trừ 3 bởi 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là phép phân chia hết

Bài 2:

a) 1998 x 20 + 4788 : 252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) y x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) y x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) y x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) y x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa hàng đầu tiên bán mất số ngày để buôn bán hết số gạo đó là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa hàng lắp thêm hai mất số ngày để phân phối hết số gạo kia là:

6375 : 490 = 13 (ngày) cùng còn dư 5kg

Vậy cửa hàng thứ duy nhất mất 15 ngày, siêu thị thứ nhì chỉ mất 13 ngày và thêm một ngày để chào bán 5kg gạo dư kia.

4. Bài xích tập trường đoản cú luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện tại phép tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa phải 7578 lít nước, mỗi ngày tiêu thụ hết 315 lít nước. Hỏi bể cất đó dùng được vào bao lâu?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày cùng dư 18 lít nước

Ngoài bài xích toán lớp 4 chia cho số có cha chữ số, sportkeyword.store còn cung ứng các khóa học toán online. Phụ huynh rất có thể tham khảo để giúp con lạc quan học tốt toán hơn.