Bài Tập Toán Tìm X Lớp 2 Nâng Cao

Tổng hợp bài tập Toán tìm x lớp 2 nâng cao

Bài tập Toán tìm kiếm x lớp 2 nâng cao bao gồm các bài tập môn Toán 2 dạng nâng cấp về tìm x, y giúp những thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học viên ôn tập, rèn luyện củng cố kỹ năng và kiến thức lớp 2 nâng cao.

Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu Tải nội dung bài viết này về máy tính hoặc năng lượng điện thoại, sung sướng kéo xuống cuối bài viết, nhấp lựa chọn nút "Tải về".


Bạn đang xem: Bài tập toán tìm x lớp 2 nâng cao

Để tiện trao đổi, share kinh nghiệm về đào tạo và giảng dạy và học tập những môn học lớp 2, sportkeyword.store mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng giành riêng cho lớp 2 sau: đội Tài liệu học tập lớp 2. Rất ý muốn nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.


b, X – 21 = 33 - 21

65 – X = 48 + 17

Câu 2: kiếm tìm x

a, X + 25 = 100 - 25

700 – X = 300 + 200

b, X + 125 = 100 + 125

X – 48 = 65 – 28

Câu 3: kiếm tìm y

a, 45 + y = 67 +17

27 + y = 44 + 18

b, y x 4 = 8 x 2

2 x y = 2 x 9

c, 5 x y = 30 : 3

y x 3 = 24 + 6

Câu 4: kiếm tìm y

a, 123 – y = 456 - 345

y + 345 = 657 + 170

b, y – 112 + 12 = 574

y – 231 = 405 + 15

Câu 5 : search x

a, 170 – X = 46 + 48

65 + 59 + X = 179

b, X – 21 = 33 -21

65 – X = 48 + 17

Câu 6 : tìm kiếm x

a, X : 3 = 24 : 4

2 x 2 x X = 40

b, 4 x X x 2 = 24

3 x X x 2 = 6 x 6

Câu 7: tra cứu X

a, X + 32 = 52 + 18

X x 5 = 84 - 39

b, X : 4 = 91 - 82

X – 26 = 75 – 17

Câu 8: kiếm tìm y

a, 35 + 47 – y = 67 - 19

17 + 25 + y = 57 + 23

b, y + 39 + 19 = 87 + 9

y + 29 + 39 = 87 + 9

Câu 9 : tìm y

a, y + 25 = 84 - 49

62 + y = 90 + 9

b, y – 26 = 48 - 13

y – 24 = 15 + 3

c, 41 + y = 60 + 29

234 + y = 300 + 59

Câu 10: tra cứu a

a, a – 105 = 475 - 152

237 + a = 154 + 325

b,325 - 105 + a = 574

156 + 651 – a = 504

c, 276 + 654 – a = 350


455 – 205 + a = 784

Câu 11: search x

a, 3 x 3 x X = 0

X x 6 = 36 : 6

b, x – 37 = 4 x 7

42 – 24 + x =72

c, 2 x 3 x X = 24

X : 5 = 32 : 4

Câu 12: search a

a, 100 – a = 5 x 9

5 x 7 + a = 100

b, 962 – a = 869 - 28

a – 123 = 400 + 56

c, 45 + 47 – a = 59 + 9

a – 26 = 75 - 17

Câu 13: tìm kiếm y

a, y + 112 + 143 = 999 - 102

y + 12 + 14 = 48 + 52

b, y – 12 = 45 + 37

68 – y = 27 - 19

c, 15 + 16 – y = 56

72 + 12 – y = 48

Câu 14 : tìm kiếm x

a, 28 + 26 – x = 67 - 39

x – 34 = 67 - 49

b, 17 – x = 23 – 9

72 + 62 – x = 78

c, x + 36 = 22 + 37

6 x X x 1 = 46 - 10

Câu 15: tìm kiếm y biết

a, y + 56 = 56 – y

b, 48 – y = 48 + y

c, 9 x y = 7 x y

Câu 16: tra cứu x

a, x + 20 8

Câu 19: kiếm tìm x

a, x 95

Câu 21: kiếm tìm chữ số x biết:

a, 35x x70

c, 199 ,


Xem thêm: Xem Nam 1992 Có Hợp Với Nữ 1997 Không, Nam 1992 Có Hợp Với Nữ 1997 Không

*
Toán Lớp 2 cải thiện


Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*