Giải bài tập mạch điện 1 chương 1 file pdf

Giới thiệu, câu chữ môn học

Mục đích môn học tập là cung cấp những kỹ năng cơ bạn dạng với những cách thức so sánh, tính tân oán, mạch điện như Định lý lẽ Ohm và Kirchoff. Nó cải tiến và phát triển thành các nghệ thuật so với mạch như vậy nút ít và mẫu mắt lưới cùng các mạch tương tự. Môn học tập này cũng bao hàm câu hỏi so sánh các mạch kích thích hợp hình sin, bao hàm cả việc tính toán thù năng suất, những phương pháp so với mạch trong miền thời gian cùng miền tần số để giải quyết và xử lý dễ dàng cùng mạch đa chiều- Các vụ việc cơ phiên bản về mạch năng lượng điện : mạch điện, mô hình, các bộ phận mạch. Công suất cùng năng lượng. Định công cụ Kirchhoff cùng các phương thức so sánh mạch nlỗi cách thức mẫu nhánh, cái đôi mắt lưới, năng lượng điện cố nút ít, những mạch tương tự Định lý Thévénin cùng Norton- Phân tích mạch sống chính sách xác lập cân bằng : Hình ảnh phức. Quan hệ loại áp trên những phần tử RLC. Trngơi nghỉ chống và dẩn nạp. Định nguyên tắc Kirchhoff dạng phức. Phân tích mạch dùng ảnh phức. Đồ thị vectơ. Biến đổi mạch. Công suất. Phối hận thích hợp trsinh hoạt kháng thân mua và nguồn. Mạch cộng tận hưởng.- Các mạch điện cùng với những thành phần đặc biệt nlỗi mạch nguồn tuần hoàn ko sin, mạch tất cả hổ cảm mạch phát triển thành áp lý tưởng, mạch khuếch tán thuật toán thù và mạch 3 pha.- Phân tích mạch trong miền thời gian : Phương thơm pháp tích phân kinh khủng. Phương thơm pháp tân oán tửNội dungCmùi hương 1: Các định nghĩa cơ bản về mạch điện1.1 Giới hạn và phạm vi áp dụng của Lý ttiết mạch1.2 Mạch điện cùng mô hình.1.3 Các phần tử mạch (R,L, C, Nguồn, BA,OPAMP…)1.4 Công suất cùng năng lượng1.5 Phân các loại mạch điện1.6 Các định cách thức cơ phiên bản của mạch điện1.7 Biến thay đổi tương đương1.8 Phân một số loại bài toán thù mạch theo đặc thù quy trình điện từCmùi hương 2: Phân tích mạch sinh hoạt chế độ xác lập điều hòa2.1 Quá trình điều hòa2.2 Phương pháp ảnh phức.2.3 Quan hệ mẫu áp bên trên các thành phần RLC.2.4 Trnghỉ ngơi chống với dẩn nạp2.5 Định luật pháp Ohm với Kirchhoff dạng phức2.6 Đồ thị vectơ2.7 Công suất cùng cân bằng công suất2.8 Păn năn vừa lòng trngơi nghỉ kháng thân thiết lập với nguồnCmùi hương 3: Các phương pháp phân tích mạch9LT + 3BT3.1 Phương pháp cái nhánh3.2 Pmùi hương pháp mẫu đôi mắt lưới3.3 Phương thơm pháp năng lượng điện cụ nút ít.3.4 Mạch gồm ghxay hổ cảm, khuếch đại thuật tân oán, BA lý tưởng3.5 Các định lý mạch 3.5.1 Tính hóa học đường tính và nguyên lý xếp chồng3.5.2 Định lý Thévénin – Norton3.6 Mạch ba pha3LT + 1BTChương 4: Phân tích mạch vào miền thời gian4.1 Phương thơm pháp tích phân ghê điển4.1.1 Phương trình mạch cùng nghiệm4.1.2 Đáp ứng từ do4.1.3 Đáp ứng xác lập4.1.4 Sơ kiện4.2 Pmùi hương pháp tân oán tử Laplace4.2.1 Phxay biến hóa Laplace4.1.2 Định pháp luật Ohm với Kirchhoff dạng tân oán tử4.1.3 Phân tích mạch cần sử dụng toán tử LaplaceCmùi hương 5: Phân tích mạch vào miền tần số 5.1Đặc tính tần số của trsinh sống chống cùng hàm truyền đạt5.1.1 Mạch cùng hưởng5.1.2 Hàm truyền đạt cùng giản đồ Bode5.2Ứng dụng chuổi Fourier trong phân tích mạch xác lập chu kỳ5.2.1 Chuổi Fourier5.2.2 Phân tích mạch làm việc chính sách xác lập chu kỳ5.3.3 Công suất và trị hiệu dụng* 5.3 Ứng dụng đổi khác Fourier vào phân tích mạch gồm kích ưa thích không chu kỳ5.3.1 Biến thay đổi Fourier5.3.2 Phân tích mạch có kích đam mê không chu kỳ

Kết quả đề nghị đã đạt được

Biết tính những bài xích toán thù cơ bạn dạng về mạch cùng với những bộ phận mạch năng lượng điện, tính mạch tương tự, tính loại, áp, năng suất cùng tích điện năng lượng điện, biết phương pháp ứng dụng những định nguyên tắc Kirchhoff .L.O.1.1: tính mạch tương tự các phần tử cơ bạn dạng vào mạch điệnL.O.1.2: thiết lập phương trình định chính sách K1,K2 cho những mạch cơ bảnBiết so với và tính toán các mạch năng lượng điện luân phiên chiều nghỉ ngơi cơ chế xác lập cân bằng, chũm được những định nghĩa đồ gia dụng thị vec tơ, phức hóa mạch, kết hợp trsinh hoạt kháng.L.O.2.1: Biết thiết lập mạch phức hóa những bộ phận cơ bản trong mạch điện luân chuyển chiều, biết vẽ giản vật dụng Fresnel. L.O.2.2: Tính cái, áp cùng năng suất trong miền phức cùng miền thời gian-Có kĩ năng tính tân oán, tính tương tự các mạch năng lượng điện đặc trưng nlỗi mạch kích yêu thích bởi vì nguồn tuần trả ko sin, mạch tất cả hổ cảm, cùng hưởng, phát triển thành áp, mạch kết hợp tổng trngơi nghỉ, mạch OPAMPhường., mạch 3 trộn.L.O.3.1: Biết lựa chọn cách thức giải mạch phù hợp.L.O.3.2: Biết tính tân oán các mạch năng lượng điện đăc biệt nhỏng hỗ cảm, cùng hưởng, trở thành áp, phối hợp tổng trsống, oppamps, cha trộn.Tính toán thù quá đáng cho các mạch năng lượng điện theo cách thức tích phân kinh khủng và Laplace.L.O.4.1: Biết tính loại, áp trong những mạch quá nhiều sử dụng cách thức tích phân kinh khủng.L.O.4.2: Biết tính loại, áp trong những mạch quá nhiều dùng phương thức laplace.Biết tiến hành những bài thử nghiệm, biết thao tác nhóm nhằm phân tich, trình diễn, báo cáoL.O.5.1:biết triển khai những bài phân tích.L.O.5.2 biết thao tác làm việc team nhằm hoàn thành bài TN đúng từng trải.

Bạn đang xem: Giải bài tập mạch điện 1 chương 1 file pdf

Tài liệu tham khảo

<1> Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minch Cường. Mạch điện 1. NXB ĐHQG tpSài Gòn, 2000.<2> Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minch Cường. Mạch năng lượng điện 2. NXB ĐHQG tpTP HCM, 2000.

Xem thêm: Cách Đăng Kí Mimax Không Mất Tiền, Hướng Dẫn Đăng Ký Gói Cước Mimax70 Viettel

<3> Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường. bài tập Mạch năng lượng điện 1. NXB ĐHQG tpHCM, 2000.<4> Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minch Cường. bài tập Mạch điện 2. NXB ĐHQG tpSài Gòn, 2000.