Bài Tập Hóa 10 Chương 2 Có Đáp Án

Đề kiểm tra 1 máu Hóa 10 Chương 2 - Đề 1

Đề bài

I . Trắc nghiệm (4đ’) : (Thời gian: 15 phút)

Hãy chọn lời giải đúng cho từng câu sau :

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố nào trong nhóm VIIA có nửa đường kính nguyên tử lớn nhất ?

A. Flo (Z= 9) B. Clo (Z = 17) C. Brom (Z = 35) D. Iot(Z = 53)

Câu 2: trong mỗi chu kỳ, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử thì nửa đường kính nguyên tử với độ âm năng lượng điện tương ứng thay đổi là

A. Tăng, bớt . B. Tăng, tăng. C. Giảm, tăng. D. Giảm, giảm.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 chương 2 có đáp án

Câu 3: Những tính chất nào sau đây đổi khác tuần hoàn:

A. Trọng lượng nguyên tử B. Số lớp e C. Tính kim loại D. Số e vào ngtử

Câu 4: Đồng vị của M thoả mãn đk số proton: số nơtron = 13:15 là

A.28M. B. 56M. C. 15M. D. 13M.

Câu 5: kết luận nào sau đây là sai:

A. 

*
: có 17 proton. B.
*
: bao gồm 27 electron

C. Cl-: bao gồm 18 electron D. Al3+: gồm 10 electron

Câu 6: nửa đường kính nguyên tử của những nguyên tố 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thiết bị tự tăng đột biến từ trái sang cần là:

A. Li, Na, O, F B. F, O, Li, mãng cầu C. F, Na, O, Li, D. F, Li, O, na

Câu 7: Hợp hóa học khí của một nguyên tố với hiđro bao gồm dạng RH3. Oxit tối đa của nó tất cả dạng:

A. RO B. R2O7 C. R2O5 D. RO3

Câu 8: Anion X2- có cấu hình electron xung quanh cùng là 3p6. địa chỉ của X trong bảng HTTH là

A. ô 18, chu kỳ luân hồi 3, team VIIIA. B. ô 16, chu kỳ luân hồi 3, team VIA.

C. ô 20, chu kỳ luân hồi 4, nhóm IIA. D. ô 18, chu kỳ 4, đội VIA.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Từ bỏ luận (6đ’) (Thời gian: 30 phút)

Câu 1 (2 điểm): yếu tắc S có số hiệu Z=16

- Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử

- Xác định vị trí của S trong bảng tuần hoàn

- Hoá trị tối đa của S với Oxi là bao nhiêu? Viết phương pháp Oxit cao nhất, cách làm hiđroxit của S với nêu đặc thù hoá học( tính axit tuyệt bazơ) của những hợp chất đó.

Xem thêm: Tủ Lạnh Inverter, Giá Rẻ, Trả Góp 0%, Giao Hàng Siêu Tốc Tại Thiên Hòa

- so sánh tính phi kim của S với O (Z=8) và Se (Z=34). Giải thích?

Câu 2 (2 điểm): Oxit cao nhất của một yếu tố là R2O5, vào hợp chất khí của nó với hiđro thì R chiếm phần 82,35 % về khối lượng.

a, xác định nguyên tử khối của R?

b, Tính % về khối lượng của oxi có trong oxit cao nhất của R?

Câu 3 (2 điểm): Hòa tan trọn vẹn 8,3 g các thành phần hỗn hợp 2 kim loại kiềm (ở 2 chu kì liên tục trong bảng tuần hoàn) do 120 g dung dịch HCl 20%. Sau phản ứng thấy bay ra 5,6 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

a, Tính % về cân nặng 2 kim loại kiềm?

b, Tính C% của các chất trong dung dịch sau phản ứng?

 Đáp án và thang điểm

I, Phần trắc nghiệm (4 điểm).

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

C

C

B

B

B

C

B

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Biểu điểm

Câu 1.

 

Câu 1: Clo ( Z=17) 1s22s22p63s23p5

Clo nằm ở vị trí chu kì 3 ( vì gồm 3 lớp e) , ô số 17 ( tất cả 17 e) , đội VIIA ( vì có 7 e lớp ng cùng)

Hoá trị cao nhất với oxi của clo là 7 : Cl2O7

công thức hiđroxit HClO4 gồm tính axit mạnh

Tính phi kim của F > Cl > Br

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

Câu 2

 

Oxit tối đa là MO2 phải M gồm hoá trị cao nhất với oxi là 4, yêu cầu hoá trị vào hợp hóa học với H là 8-4 = 4.Công thức hợp hóa học với hiđro là MH4