Bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1 được giải vì chưng ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được phương pháp làm và xem thêm đáp án bài bác 34 trang 17 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1

1. Đề bài bác 34 trang 17 SGK Toán 8 tập 12. Giải bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 12.1. Hướng dẫn phương pháp làm2.2. Bài bác giải đưa ra tiết3. Giải bài tập khác
Bạn search tài liệu lý giải giải bài 34 trang 17 SGK Toán 8 tập 1? không bắt buộc tìm nữa...Những nội dung dưới đây không chỉ khiến cho bạn biết được phương pháp làm, xem thêm đáp án... Mà lại còn hỗ trợ bạn ôn tập để cầm vững những kiến thức toán 8 bài xích 5 đã làm được học bên trên lớp về những hằng đẳng thức đáng nhớ

Xem thêm: Sạc Pin Điện Thoại Mới Mua Sạc Bao Lâu, Điện Thoại Mới Mua Sạc Bao Lâu Là Đủ

Xem chi tiết!

Đề bài xích 34 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:a) (left( a + b ight)^2 - left( a - b ight)^2)b) (,left( a + b ight)^3 - left( a - b ight)^3 - 2b^3)c) (left( x + y + z ight)^2 - 2left( x + y + z ight)left( x + y ight) + left( x + y ight)^2)» Bài tập trước: Bài 33 trang 16 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài xích 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn bí quyết làmÁp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để khai triển phá ngoặc, tiếp đến rút gọn các đơn thức đồng dạng.Áp dụng kết quả:(left( x + y + z ight)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz)Bài giải đưa ra tiếtDưới đó là các phương pháp giải bài 34 trang 17 SGK toán tập 1 để chúng ta tham khảo và đối chiếu bài làm của mình:Cách làm 1a)((a + b)^2 – (a – b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2) – (a2^ – 2ab + b^2))(= a^2 + 2ab + b^2 – a^2 + 2ab - b^2 )(= 4ab)b)((a + b)^3 – (a – b)^3 – 2b^3)(= (a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3) – (a^3 – 3a^2b + 3ab^2 – b^3) – 2b^3)
(= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 – a^3 + 3a^2b - 3ab^2 + b^3 – 2b^3)(= 6a^2b)c)((x + y + z)^2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)^2)(= x^2 + y^2 + z^2+ 2xy + 2yz + 2xz – 2(x^2 + xy + yx + y^2 + zx + zy) + x^2 + 2xy + y^2)(= 2x^2 + 2y^2 + z^2 + 4xy + 2yz + 2xz – 2x^2 – 4xy – 2y^2 – 2xz – 2yz = z^2)Cách làm cho 2a)( (a + b)^2 – (a – b)^2 = <(a + b) + (a – b)><(a + b) – (a – b)>)(= (a + b + a – b)(a + b – a + b))( = 2a . 2b = 4ab)b)( (a + b)3 – (a – b)^3 – 2b^3 = <(a + b)^3 – (a – b)^3> – 2b^3)(= <(a + b) – (a – b)><(a + b)^2 + (a + b)(a – b) + (a – b)^2> – 2b^3)(= (a + b – a + b)(a^2 + 2ab + b^2 + a^2 – b^2 + a^2 – 2ab + b^2) – 2b^3)(= 2b . (3a^2 + b^2) – 2b^3 = 6a^2b + 2b^3 – 2b^3 = 6a^2b)Giải bài tập khácBài 35 trang 17 SGK Toán 8 tập 1Bài 36 trang 17 SGK Toán 8 tập 1
*
Nội dung bên trên đã giúp bạn nắm được cách làm cho và đáp án bài bác 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1. Ao ước rằng những bài xích hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu đang là người sát cánh giúp các bạn học tốt môn học tập này.