BÀI 27 SGK TOÁN 9 TẬP 1 TRANG 88

Giải tam giác vuông là đi tìm tất cả những yếu tố (góc với cạnh) không biết của tam giác đó.

Bạn đang xem: Bài 27 sgk toán 9 tập 1 trang 88

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh với góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải chi tiết:

 (H.a)

*

Xét tam giác (ABC) vuông trên (A) có (AC=10cm, widehatC=30^o). Ta yêu cầu tính (AB, BC) và (widehatB).

+) Ta có: (widehatB + widehatC=90^circ Rightarrow widehatB=90^o -30^circ=60^circ.)

+) Lại có 

(AB = AC. an C=10.tan 30^o)

(=dfrac10sqrt 33 approx 5,77(cm).)

(AC=BC. cos C Rightarrow 10=BC. cos 30^o)

(Rightarrow BC=dfrac10cos 30^o=dfrac20sqrt 33 approx 11,55(cm)).


LG b

(c=10cm; widehatC=45^circ)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi kiếm tất cả những yếu tố (góc cùng cạnh) không biết của tam giác đó.

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải bỏ ra tiết:

(H.b)

*

+) Xét tam giác (ABC) vuông tại (A) bao gồm (AB=10, widehatC=45^o). Ta buộc phải tính (AC, BC) với (widehatB).

+) Ta có: (widehatB+ widehatC=90^circ Rightarrow widehatB=90^o - widehatC=90^o-45^circ=45^circ.)

Do đó tam giác (ABC) là tam giác vuông cân tại (A) bắt buộc (AB=AC=10(cm).)

+) Lại có: (AB=BC. sin C Rightarrow 10=BC. Sin 45^o)

(Rightarrow BC=dfrac10sin 45^o=10sqrt 2 approx 14,14(cm).)


LG c

(a=20cm; widehatB=35^circ)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi tìm tất cả những yếu tố (góc cùng cạnh) chưa biết của tam giác đó.

Xem thêm: Top 4 Phần Mềm Xem, Nghe Nhạc Youtube Tắt Màn Hình Android, 7 Cách Nghe Nhạc Trên Youtube Khi Tắt Màn Hình

+) Sử dụng những hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải bỏ ra tiết:

 (H.c) 

*

+) Xét tam giác (ABC) vuông trên (A) tất cả (BC=20cn, widehatB=35^o). Ta đề nghị tính (AB, AC) và (widehatC).

+) Ta có: (widehatC+ widehatB=90^circ Rightarrow widehatC= 90^o - widehatB=90^o - 35^circ=55^circ.) 

+) Lại có: (AB=BCcdot cosB=20cdot cos35^circapprox 16,383 (cm))

(AC= BC cdot sinB=20cdot sin35^circapprox 11,472 (cm)).


LG d

(c=21cm; b=18cm)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi tìm tất cả các yếu tố (góc và cạnh) chưa chắc chắn của tam giác đó.

+) sử dụng định lý Pytago: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì (BC^2 = AC^2 + AB^2.)

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải đưa ra tiết:

(H.d)

*

Xét tam giác (ABC) vuông tại (A) có: (AC=18, AB = 21). Ta đề xuất tính (BC, widehatB, widehatC).

Áp dụng định lí Pyta go, ta được: (BC^2=AC^2+AB^2=18^2 +21^2=765)

(Rightarrow BC = sqrt765=3sqrt85 approx 27,66(cm)). 

Lại có:

( an B=dfracACAB=dfrac1821 approx 0,8571)

Bấm sản phẩm công nghệ tính: SHIFT tung 0,8571 (Rightarrow widehatBapprox 41^circ.)

Vì (widehatC +widehatB=90^o Rightarrow widehatC= 90^o - 41^o =49^circ.) 

sportkeyword.store


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 245 phiếu
Bài tiếp sau
*

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp sportkeyword.store


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng sportkeyword.store. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sportkeyword.store gửi các thông tin đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.